петак, 09. октобар 2015.

Džozef Juran


Džozef Juran 
(24.12.1904. – 28.02.2008)

Američki inženjer rumunskog porekla Džozef Mozes Juran, čovek od kojeg je potekla revolucija kvaliteta (1950. – 1990.) Juran se 1924. zaposlio u „Vestern elektriku“, proizvodnom pogonu telefonske kompanije „Bel“; počeo je kao industrijski inženjer a kasnije se istakao kao jedan od najboljih konsultanata na svetu.

Tokom pedesetih godina 20.veka japansko udruženje naučnika i inženjera (JUSE) mu je uputilo poziv da pomogne japanskim korporacijama u razvijanju nove koncepcije menadžmenta. Juran je deo svojih principa zasnovao na učenju Šuharta, ali slično kao Deming, bio je ubeđen da su rukovodstvo preduzeća i sistem upravljanja odgovorni za produktivnost i kvalitet. Stvorio je statističku kontrolu kvaliteta i autor je knjige “Priručnik o kontroli kvaliteta” (Juran’s Quality Handbook) koja je postala poznata širom sveta, kao jedan od temelja u oblasti upravljanja kvalitetom.

Juran je definisao triologiju kvaliteta koja podrazumeva univerzalni proces i načine ostvarivanja kvaliteta, koji obuhvata sve funkcije, sve nivoe i sve proizvodne linije.
Trilogija obuhvata:1.       Planiranje kvaliteta -  identifikuje karakteristike kvaliteta koje treba postići kod isporuke bez nedostataka.
1.1. Identifikovanje internih i eksternih korisnika.
1.2. Utvrđivanje zahteva korisnika
1.3. Uspostavljanje (opštih) ciljeva kvaliteta
1.4. Razvoj karakteristika proizvoda koje odgovaraju zajtevima korisnika
1.5. Uspostavljanje upravljanja procesa i prevođenje planova na operativni nivo

2.       Unapređivanje kvaliteta- smanjuje ili eliminiše nedostatke na tekućim proizvodima, uslugama ili procesima
2.1.  Smanjivanje varijacija (inkrementalna rešenja, kvantni skokovi)
2.2.  Eliminisanje uzroka problema (korektivne i preventivne mere)
2.3.  Održavanje unapređenog stanja primenom odgovarajućeg upravljanja

3.       Upravljanje kvalitetom- održava rezultate postignute planiranjem i unapređenjem kvaliteta
3.1. Izbor predmeta upravljanja
3.2. Izbor jedinice mere
3.3. Postavljanje cilja za predmet upravljanja
3.4. Uspostavljanje standard za performance
3.5. Merenje stvarnih performansi
3.6. Analiza razlike
3.7. Delovanje radi smanjenja razlika

Juran se u svojim radovima koncentrisao na odgovornost rukovodstva da postigne kvalitet, i na potrebi da se uspostave ciljevi. Njegovih deset koraka ka kvalitetu su:

  1. Izgraditi svesnost o mogućnostima za poboljšanje
  2. Postaviti ciljeve za poboljšanje
  3. Nužnost organizovanja da bi se postigli ciljevi
  4. Obezbediti osposobljavanje
  5. Ostvariti projekte da bi se rešili problemi
  6. Prijaviti progres
  7. Dati priznanje
  8. Preneti rezultate
  9. Voditi evidenciju
  10. Održati impuls tako da godišnje poboljšanje postane deo regularnih sistema i procesa kompanija.

Нема коментара:

Постави коментар