субота, 20. фебруар 2016.

Filip B. Krozbi

Philip Crosby

(1926 - 2001) 

 

Godine 1979. - definiše novi koncept kvaliteta kao poslednju šansu za ‚‚postizanje konkurentnosti i ostvarenje profita,na izuzetno pošten način''.

Poznat je po razradi koncepta nulte greške (Zero Defect), dok je radio kao menadžer kvaliteta u korporaciji Martin Marietta Corporation. Krozbi je smatrao da nula greške motivišu serijske radnike da proizvode savršene proizvode.


Osnove njegovog učenja su sadržane u sledećem konceptu:
  1. Kvalitet se definiše kao usklađenost sa zahtevima, a ne kao dobar ili loš?
  2. Sistem za postizanje kvaliteta je prevencija, a ne ocena.
  3. Standardna performansa jeste nula defekt, a ne ‚‚da je to dovoljno blizu”.
  4. Mera kvaliteta je cena neusaglašenosti, a ne indeksi kvaliteta. 

Нема коментара:

Постави коментар