среда, 02. март 2016.

Istorija menadžmenta u Srbiji - Fakultet organizacionih naukaOrganizacione nauke, koje doživljavaju puni razvoj u drugoj polovini 20. veka, dale su značajan doprinos razvoju privrede i društva u celini. Intenzivni razvoj organizacionih nauka definisanih u oblastima menadžmenta i informacionih sistema i tehnologija uslovio je rast efikasnosti i napredovanje poslovnih sistema. To je podstaklo nastanak velikog broja institucija visokog obrazovanja u ovoj oblasti. U bivšoj Jugoslaviji, prve ideje za formalnim obrazovanjem u oblasti organizaconih nauka pojavile su se pre više od pedeset godina. Fakultet organizacionih nauka osnovan je 1969.godine, a 1970. godine je uključen u sasav Univerziteta u Beogradu.

Fakultet je zvanično i svečano otvoren 4. novembra 1971. godine. Nastavni program je prvi put održan u zgradi IMR-a, u Industrijskom basenu u Rakovici. Od 1981.godine, Fakultet je nastavio sa radom na sadašnjoj lokaciji koja se nalazi na Voždovcu (Jove Ilića 154).
FON je počeo nastavu sa tri odseka: organizaciono-kibernetskim, organizaciono-kadrovskim i organizaciono-proizvodnim. Dve godine kasnije počeo je rad poslediplomskih studija u okviru tri smera: kibernetika i organizacija, organizacija udruženog rada u privredi i organizaciono-kadrovski.
Intenzivniji naučnoistraživački rad je otpočeo 1975.godine, a nakon 2009. godine akreditovana su još tri studijska programa:

·         Menadžment u sistemu zdravstvene zaštite;

·         Međunarodno poslovanje i menadžment;

·         Sajber (Cyber) forenzika.


Fakultet organizacionih nauka je od svog osnivanja koncipiran kao škola koja se bavi inženjerskim pristupom menadžmentu, sledeći kao uzor Slounovu školu za menadžment (Sloan School of Management), koja pripada Masačusetskom institutu za tehnologiju (Massachusetts Institute of Technologi, MIT). FON je danas vodeća i referentna nastavno-naučna institucija u oblasti informacionih sistema i tehnologija, kao i menadžmenta i organizacije. Svi studijski programi koji su se do sada realizovali na FON-u imaju jaku kvantitativnu i informatičku podlogu, na koju se nadovezuju znanja iz organizacije, ali i znanja usko vezana za dati studijski program.

Tokom četrdeset godina nastavni planovi i programi Fakulteta su se menjali u skladu sa novim dostignućima nauke i tehnologije i prilagođavali potrebama privrede i društva. Danas nastavni plan i program koncipiran je po ugledu na najpoznatije univerzitete i fakultete u svetu. Programska orijentacija FON-a odražava savremene trendove visokog obrazovanja, naučnoistraživačkog rada i privrednog razvoja, dok je Fakultet već više od jedne decenije vodeći fakultet u jugoistočnoj Evropi za obrazovanje u oblasti informacionih sistema i tehnologija, menadžmenta, operacionog menadžmenta i upravljanja kvalitetom. 

Нема коментара:

Постави коментар