четвртак, 12. мај 2016.

Meri Parker Folet - 3 principa koja svaki lider treba da usvojiMeri Parker Folet – Žena koja je definisala liderstvo


Sve što danas znamo i učimo iz oblasti  liderstva i organizacije svoje korene ima u delima i predavanjima Meri Parker Folet. U nastavku možete videti 3 ključna principa liderstva koja se najčešće ponavljaju u njenim radovima i predavanjima.


Principi liderstva - Mary Parker Follett:


  1. Sukob mišljenja kroz dijalog (tj. prepoznavanje i poštovanje potreba svake strane, uz traganje za međurešenjem, za razliku od pokušaja da se zadovolje često nespojive sukobljene ideje) često rezultira sa rešenjem koje zadovoljava sve zainteresovane strane.
  2. Meri Parker Folet u svojoj teoriji liderstva potencira na tome da moć nije faktor prinude (biti iznad nekoga), već faktor spone (sa nekim).
  3.  Pravi lideri generišu moć grupe, umesto fokusiranja na ličnu moć.

Нема коментара:

Постави коментар